Professionals

Binnen Presentus werken traject- en werkbegeleiders samen ter ondersteuning van de deelnemers.

Trajectbegeleiding

De trajectbegeleiders werkzaam bij Presentus zijn verantwoordelijk voor de persoonlijke begeleiding van onze deelnemers. Dagelijks ondersteunen en begeleiden zij de deelnemers bij het realiseren van de in het trajectplan geformuleerde doelen. Hierbij vormt een sterk outreachende benadering het uitgangspunt. De trajectbegeleiders registreren de individuele vorderingen van de deelnemers en wonen op verzoek multidisciplinaire overleggen bij. Deelnemers waarbij na verloop van tijd duidelijk wordt welke hulp zij (aanvullend) nodig hebben, worden door onze trajectbegeleiders doorverwezen.

Werkbegeleiding

De werkbegeleiders binnen Presentus zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding en ondersteuning van onze deelnemers. Deze begeleiding richt zich op het instrueren en activeren van de deelnemers bij hun werkactiviteiten, zowel individueel als in groepsverband. De begeleiding is gericht op het (her)vinden van de aansluiting op/participatie in de arbeidsmarkt en/of samenleving in ruime zin. Concreet betekent dit het wennen aan het regelmatig uitvoeren, evalueren en bijstellen van werkzaamheden, het leren van praktische en sociale vaardigheden en het bevorderen van de naleving van regels en afspraken. Daarnaast zijn de werkbegeleiders verantwoordelijk voor het binnenhalen van opdrachten. Zij dragen zorg voor de veiligheid en het dagelijkse onderhoud van de gebruikte materialen en computers, en voor de aflevering van producten die moeten voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen.

Interesse in werken bij Presentus?

Wil je aan de slag bij Presentus? Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie naar Presentus, Lasondersingel 133, 7514 BP Enschede.

Vrijwilligers

Binnen Presentus zijn ook een aantal vrijwilligers werkzaam die met veel plezier met én voor de deelnemers aan de slag gaan. De één is bijna dagelijks aanwezig, een ander komt liever een paar uurtjes per week.

Heb jij belangstelling om vrijwilligerswerk te doen?
Neem dan contact met ons op!